เนื่องจากการทำงานทุกวันนี้ ทุกคนต้องนำงานกลับมาทำที่บ้านหรือบางคนทำงานภายในบ้านตนเองอยู่แล้ว และการทำงานภายในบ้านหลายคนก็ต้องรู้สึกว่าทำงานไปแล้ว สมองล้า คิดงานไม่ออก เบื่อหน่าย งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ ในบทความนี้จึงได้หาวิธีการจัด ห้องทำงานเล็กๆ ในบ้าน ไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะ แต่สามารถทำห้องให้น่าทำงาน สมองไหลรื่น ไม่รู้สึกตึงเครียดมาบอกต่อกัน โดยมีรายละเอียดของการจัดระเบียบต่อไปนี้ […]